Informasjon om MVA og kunst/kultur

Viktig informasjon om momspliktige og ikke-momspliktige tjenester innen arrangementsbransjen

Vi har noen særlover i Norge rundt dette emnet og disse kan være noe forvirrende. Det positive er at disse særlovene er gunstige for mange aktører innen kunst- og kulturliv, deriblandt mange av våre kunder.

Kort fortalt:

  • ·         Salg eller utleie av varer eller materiell skal ilegges 25% moms uansett hva det brukes til. Med utleie menes en situasjon der en kunde henter eller får levert for eksempel et lydanlegg og de som eier det ikke har noe videre med selve bruken å gjøre.
  • ·         Teknisk bistand som direkte er med å skape eller utforme et artistisk eller kunstnerisk uttrykk er momsfritatt. Et eksempel på dette kan være når en ”lydmann” betjener et lydanlegg for å formidle kunsten som foregår på en scene på en slik måte at det som formidles for publikum ikke hadde vært det samme med en annen ”lydmann”. Dersom denne ”lydmannen” leverer en pakkeløsning der alle komponenter i denne pakken er direkte medvirkende til at kunsten på scenen skal kunne formidles på en bestemt måte vil hele pakken han har med seg på oppdrag ansees som momsfritatt teknisk bistand til en artistisk opptreden.

·         Det finnes også mange situasjoner der en ”lydmann” møter opp på oppdrag med et lydanlegg som skal benyttes til å formidle noe på en scene, men allikevel er oppdraget momspliktig. Det som avgjør er hva det er som skal formidles fra scenen. Eksempel: Strykekvartett spiller konsert på kulturhus = momsfritatt. Direktøren i et firma ønsker de ansatte god jul = momspliktig.